Petra หุบเขามรดกโลก

    นครเพตรา (Petra) มหานครศิลาที่หายสาบสูญไปนานกว่า 700 ปี ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา หรือ หุบเขาโมเสส เดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยของชาวเอโดไมท์ตั้งแต่สมัย 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ว่านครหินแห่งนี้นั้น เป็นฝีมือการสร้างของชาวนาบาราเธียน ซึ่งเดิมทีเป็นชนเผ่าเร่ร่อน แต่ได้มาลงหลักปลักฐาน ณ สถานที่แห่งนี้ โดยการสลักภูเขาเป็นที่อยู่อาศัย 
    ถึงแม้สถานที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุ แต่ก็มีผู้คนมากมายที่เดินทางมายังนครแห่งนี้ เพราะนครเพตรานั้นตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าสายสำคัฐที่สุดในโลกเมื่อขณะนั้น อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำจืด หรือ โอเอซิส ในบริเวณนี้ด้วย ทำให้กองคาราวานมักแวะพักนี่นครแห่งนี้
    ด้วยความที่มีผู้คนมากมายเดินทางมา แถมยังเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของโลก ทำให้นครเพตราเจริญขึ้นจนถึงขีดสุด แต่หลังจากนั้น ช่วง 50-70 ปีก่อนคริสตกาล นครเพตราก็ถูกเข้ายึดครองจากทั้งอาหรับ โรมัน สับเปลี่ยนกันไปเรื่อยมา 
    แต่ความเจริญก็ย่อมมีจุดสิ้นสุด เมื่อมีเส้นทางการค้าแห่งใหม่หลายแห่งที่สะดวกกว่า เช่น คลองสุเอซ อีกทั้งยังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำลายระบบชลประทานของเมืองนี้จนหมดสิ้น ผู้คนจึงเริ่มพากันย้ายออก ไปปล่อยทิ้งร้างไว้
    หลังจากที่นครเพตราล่มสลาย สถานที่แห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไว้อย่างยาวนาน จนหายสาบสูญไปตามกาลเวลา กระทั่งนักสำรวจชาวสวิส โยฮันน์ ลุดวิก บวร์กฮาร์ท ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้เมื่อปี 1812 ซึ่งต่อมาองค์การ UNESCO ก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เเป็นมรกดกโลก ในปี 1985

รวย หวยออนไลน์RUAY เว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 เปิดให้บริการหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ทุกประเภท

Tagged : /