สาระน่ารู้ หอสักการะฟ้า (เทียนถาน)

หอสักการะฟ้า (เทียนถาน) เขตตงเฉิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองจากพระราชวังต้องห้ามและกำแพงเมืองจีน โบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนนึกถึงปักกิ่งคือ เทียนถาน (天坛) หรือ หอสักการะฟ้า ซึ่งภาษาอังกฤษนิยมเรียกว่า Temple of Heaven ตามความเชื่อของชาวจีนแต่โบราณ พระจักรพรรดิทรงเป็นโอรสสวรรค์ เบื้องบนส่งพระองค์ลงมาจุติเพื่อปกครองมวลมนุษย์ จักรพรรดิทุกพระองค์จึงมีพระราชภารกิจในการเซ่นไหว้สวรรค์เพื่อแสดงความเคารพต่อรากเหง้าของพระองค์เอง พร้อมกับบวงสรวงฟ้าดินให้ประทานผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์พูนพร้อมแก่ราษฎรทั้งแผ่นดิน สถานที่ที่บรรดาฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ทรงประกอบพระราชพิธีดังกล่าวก็คือที่แห่งนี้ หอสักการะฟ้าสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1406 พร้อม ๆ กับที่จักรพรรดิหย่งเล่อ (Yongle Emperor) จักรพรรดิพระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หมิงสถาปนากรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ หอหลังนั้นสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ชื่อว่า หอสักการะฟ้าดิน หรือ เทียนตี้ถาน (天地坛) เป็นที่เซ่นสรวงบูชาทั้งท้องฟ้าและผืนดิน ทว่าต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง (Jiajing Emperor) จักรพรรดิพระองค์ที่ 12 ได้มีการแยกหอสักการะฟ้า หอสักการะดิน หอสักการะพระอาทิตย์ และหอสักการะพระจันทร์ แยกกันต่างหาก ‘เทียนตี้ถาน’ จึงลดชื่อเหลือเพียง ‘เทียนถาน (หอสักการะฟ้า)’ มีไว้สำหรับให้จักรพรรดิบวงสรวงสักการะท้องฟ้าเพียงอย่างเดียว อาคารที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดจนกลายเป็นภาพจำของที่นี่คือ ฉีเหนียนเตี้ยน (祈年殿) จักรพรรดิเจียจิ้งโปรดฯ ให้ออกแบบใหม่เป็นวิหารทรงกลม มีหลังคาซ้อนกันขึ้นไป 3 ชั้น สื่อถึงความยึดโยงสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์และโลก อาคารสร้างด้วยไม้ล้วนไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว กระเบื้องมุงหลังคาสีน้ำเงินเข้มมีความหมายแทนสวรรค์ ในวิหารมีเสากลาง 4 ต้นใหญ่ เป็นตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ภายนอกชั้นแรกมีเสา 12 ต้น แทนเดือนทั้ง 12 ในรอบปี และภายนอกสุดมีเสาอีก 12 ต้น แทน 12 ชั่วยามใน 1 วัน (ยามของจีน = 2 ชั่วโมง) ภายในเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์มังกรซึ่งจักรพรรดิใช้ประทับ และมีป้ายจารึกเทพบิดรผานกู่ซึ่งศาสนาพื้นบ้านจีนเชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลก ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมา เทียนถานต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าเมื่อปี ค.ศ.1889 จนเกิดเพลิงไหม้บนอาคารทั้งหลัง การรุกรานของกองทัพอังกฤษ-ฝรั่งเศสในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 การบุกยึดของพันธมิตร 8 ชาติ รวมถึงการดัดแปลงซ่อมแซมในอีกหลายยุคสมัย ครั้งสุดท้ายที่เทียนถานได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท้องฟ้าเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1914 เมื่อคราวที่ประธานาธิบดีหยวน ซือข่าย สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิจีนด้วยพิธีกรรมแบบราชวงศ์หมิง แต่หลังจากที่หยวนถึงแก่อสัญกรรม จีนก็ไม่มีจักรพรรดิพระองค์ใดอีก เทียนถานจึงเปิดเป็นสวนที่สาธารณะตั้งแต่ ค.ศ.1918 และเป็นเช่นนั้นสืบมา องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ ค.ศ.1998 และเป็นหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างชาตินิยมมาเยือนเมื่อมาถึงปักกิ่ง เวลาพูดถึงเทียนถาน หลายคนเห็นแต่ภาพวิหารฉีเหนียนเตี้ยนหลังนี้ ก็พานคิดว่าเป็นแค่สถานที่เล็ก ๆ มีอยู่แค่นี้ แต่แท้ที่จริงแล้วที่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยานเทียนถานซึ่งมีเนื้อที่มากถึง 1,668.75 ไร่ มีอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอีกหลายจุด จะทยอยเล่าต่อไปในโพสต์หน้าๆครับ

วันนี้เรามีเว็บ แทงหวยออนไลน์ ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บเศษรฐี เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง